Welkom

Stichting ‘Buitenplaats Scouting Harderwijk’ ondersteunt de Scouting verenigingen Ragay Redoz en Verbraak Margriet Groep bij het realiseren van het gezamenlijke initiatief ‘Buitenplaats Scouting Harderwijk, dé natuurlijke en actieve belevenis voor jongeren ‘.

Stichting Buitenplaats Scouting Harderwijk (her)ontwikkelt ten behoeve van haar doelstelling op haar terrein meerdere gebouwen, eco-fun faciliteiten en spelactiviteiten voor jongeren tot 23 jaar. Hierbij is duurzaamheid leidend voor de ontwikkeling en zullen mogelijkheden geboden worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij het beheer. De stichting heeft als doel om dit uiterlijk in 2019 te realiseren.

Stichting Buitenplaats Scouting Harderwijk heeft als primair doel om jongeren tot en met 23 jaar, een unieke vrijetijdsbesteding te geven in een natuurlijke en duurzame omgeving, waarbij de persoonlijke vorming voorop staat. Er is voor kinderen volop ruimte om de eigen mogelijkheden en vaardigheden te ontplooien. Als secundair doel wil Stichting Buitenplaats Scouting Harderwijk groepen bezoekers meerdere dagen in Harderwijk laten verblijven en hen een unieke en actieve natuurbelevenis geven. Het gaat hier om groepen jongeren van scoutinggroepen, jeugdverenigingen, maatschappelijke- en zorgorganisaties of scholen.

Locatie:

Buitenplaats Scouting Harderwijk is een groot Veluws bosterrein van circa 6 hectare aan de rand van Harderwijk. De locatie is uniek door de ligging in het bos, nabij het water en de binnenstad van Harderwijk, aan de rand van de uitgestrekte Veluwe.

Financiële acties

Om ons doel in 2019 te bereiken is veel geld nodig. Totaal gaat het om een bedrag van € 515.000,- . De gemeente Harderwijk geeft in 2018 € 345.000,- aan subsidie om de gewenste huisvesting te realiseren. Daarnaast zullen de scoutingverenigingen zelf € 50.000,- eigen inbreng realiseren. Blijft over het bedrag van € 120.000,- om alle overige plannen en activiteiten te kunnen bekostigen.

In 2018 zullen diverse acties worden gehouden en worden fondsen aangeschreven om samen het bedrag van 120.000,- bijeen te brengen.

In onderstaande thermometer houden wij u op de hoogte !!

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€85.000Raised €48.185 towards the €85.000 target.€48.185Raised €48.185 towards the €85.000 target.57%

Wilt u zelf ook een bijdrage leveren, een gift doen of heeft u een vraag over onze acties, reageer dan via ons reactieformulier.

Ook u kunt ons sponsoren met een gift door overmaking van uw bijdrage op rekeningnummer: NL17 RABO 0324 4404 99 t.n.v. Stichting Buitenplaats Harderwijk (ieder heitje steunt ons karweitje).

 

 

Thermometerstand op 1 december 2017